Charles-Henri GAUKEMA
Gaukema - Marketing, Sales & Communication Support
Je veux vendre plus !
Ik wil meer verkopen!
Contact
BLOG
Liens - Links
Wie is Charles-Henri Gaukema?
Marketing, Sales & Communication support : sell better, sell more.
Wie is Charles-Henri Gaukema?

Charles-Henri GAUKEMA
Marketing, Sales & Communication Support


Charles-Henri Gaukema drijft sinds 1994 handel op alle niveaus (als verkoper, sectorverantwoordelijke, commercieel vertegenwoordiger, Product Manager), in verscheidene domeinen (diervoeders, meststoffen, melkmachines, distributie van landbouwproducten) en dit zowel in het Frans als het Nederlands.
 
Deze ingenieur in de landbouw volgde een bijkomend postgraduaat bedrijfskunde. Hij beschikt enerzijds over een grondige kennis van de landbouwwereld en doorgrondt anderzijds de algemeen gangbare beginselen binnen diezelfde landbouw volledig, gaande van veeteelt, over landbouw tot tuinbouw.
 
Dank zij zijn opeenvolgende professionele activiteiten is hij in contact gekomen met en heeft hij de kans gekregen actief samen te werken met alle schakels van de keten: van de Algemeen Directeur tot de eindverbruiker.
 
De verplichtingen die het - zowel nationale als internationale - bedrijfsleven met zich meebrengen, zijn hem evenmin vreemd: hij maakte ze reeds mee van verkoper tot commercieel verantwoordelijke en lid van het coördinatiecomité. Hij werkte voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers: zelfstandige, beursgenoteerde groep, familiebedrijven, coöperatieve vennootschap.
 
Charles-Henri Gaukema kan zich met andere woorden aanpassen aan alle situaties, is flexibel en multi-tasking, in meerdere talen bovendien. Hij is onmiddellijk beschikbaar en inzetbaar.
 
 
 
Een echt onmisbaar Zwitsers mes binnen uw organisatie.

LinkedIn : 
http://be.linkedin.com/pub/charles-henri-gaukema/a/5b/249  

Ervaring
 
Sinds 2012 : Freelance marketing consultant, verkoop trainer, sales coach
2010 – 2011: Verkoopscoördinator (35 vertegenwoordigers) bij SCAM (Société Coopérative Agricole de la Meuse), B-5300 Andenne
Handel in landbouwproducten: voeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaden, graanontvangst.

2009 – 2010: Sales Manager voor België en Noord-Frankrijk bij BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE, B-4350 Remicourt.
Melkmachines, staluitrusting, producten voor de hygiëne en diergezondheid.

2007 – 2008: Product Manager Benelux Landbouw en Groenten bij COMPO BENELUX (Group K+S), B-9800 Deinze.
Meststoffen en specifieke producten voor de land- en tuinbouw.

2001 – 2007: Verkoopsleider voor Wallonië West bij TIMAC AGRO (Groupe Roullier), B-6030 Charleroi.
Meststoffen en specifieke landbouwproducten.

1999 – 2001: Product Manager Benelux bij TIMAC AGRO (Groupe Roullier), B-6030 Charleroi.
Meststoffen en specifieke landbouwproducten.

1996 – 1999: Commercieel Manager bij IDAC Belgium NV, B-1840 Londerzeel
Aankoop en distributie van specifieke producten aangaande hygiëne en diergezondheid bestemd voor de veehouderij.

1994 – 1996: Technisch - commercieel vertegenwoordiger bij Pierre Geens, B-1470 Baisy-Thy
Handel in diervoeding, concessiehouder Raston Purina
 
Talenkennis
 
 
Frans: moedertaal
Nederlands: uitstekend (tweetalig)
Engels: zeer goede operationele kennis (spreken, schrijven, lezen)
Duits: noties
 
Opleiding
 
 
Vele opleidingen binnen en buiten de onderneming: verkoop, coaching, people management, geweldloze communicatie.

2011-2012 : Leading & Coaching Academy : Coaching

1998-1999: Katholieke Universiteit Leuven, Postgraduaat in de Bedrijfskunde

1997: VLEKHO Brussel, avondonderwijs. Marketing Beleid.

1993: Institut Supérieur Industriel de la Communauté Française Huy (Haute Ecole Charlemagne). Industrieel ingenieur in de landbouw  (MSc. Ing. Landbouw)